Quy chế

Thứ bảy - 29/03/2014 10:40
Quy chế

ĐẢNG ỦY XÃ MINH HÒA                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH HÒA LÔC

        Số: 01/QC-CBHL

                    --oOo--                                 Minh Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2011        

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

của Chi ủy chi bộ Trường TH Hòa Lộc

 Nhiệm kỳ II: 2011 – 2013

                                                       --------------------

          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản ViệtNam.

          Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng ủy xã Minh Hòa, khóa III, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

          Để thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Chi ủy chi bộ. Nhằm thực hiện đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng.

          Chi ủy chi bộ Trường TH Hòa Lộc thống nhất xây dựng quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ  2011 – 2013 cụ thể như sau:

          Điều 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi ủy chi bộ

          Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi bộ giữa 2 kỳ Đại hội đảng viên. Chi ủy chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác như : Xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội thông qua cán bộ đảng viên, cán bộ công chức- lao động trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Chi bộ đề ra.

          Chi ủy chi bộ có trách nhiệm quán triệt và vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Ban chấp hành Đảng bộ các cấp nhất là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy xã, thông qua chế độ sinh hoạt để cụ thể hóa và xây dựng phương hướng nhiệm vụ và biện pháp thực hiện các nghị quyết đề ra.

          Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách các lĩnh vực được giao, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, tham mưu tốt cho Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã tổ chức lãnh đạo và điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

          Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương , đường lối, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong cán bộ đảng viên.

          Xem xét tham mưu cho Đảng ủy và Chi bộ về các hình thức kỷ luật đối với cán bộ đảng viên vi phạm tư cách, nguyên tắc, điều lệ Đảng và trong sinh hoạt Đảng.

          Quyết định triệu tập Đại hội theo Điều lệ Đảng và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy về nhân sự chi ủy chi bộ với các chức danh Bí thư, phó bí thư, giới thiệu và tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng ủy về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

          Điều 2: Phạm vi trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên và các đảng viên.

  1. 1.     Đối với Bí thư: Là người đứng đầu của Chi bộ, chịu trách nhiệm cao nhất trong chi bộ và chi ủy. Lãnh đạo toàn diện hoạt động của chi bộ, cùng với chi ủy chịu trách nhiệm trước chi bộ và Ban chấp hành Đảng ủy về hoạt động của chi bộ, về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, chủ tọa các cuộc họp, hội nghị của chi bộ, tham dự các cuộc họp do Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể  tổ chức, phụ trách chung, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ đảng viên. Xây dựng dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ hàng tháng đồng thời dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo để chi bộ bàn bạc thống nhất đề ra nghị quyết thực hiện.
  2. 2.     Đối với Phó Bí thư: Chịutrách nhiệm trước Bí thư và chi ủyvề hoạt động của chi bộ. Cùng đồng chí Bí thư và chi ủy viên tổ chức quán triệt và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết chi bộ và nghị quyết Đảng ủy cấp trên, kịp thời phát hiện sai phạm có biện pháp uốn nắn giải quyết kịp thời, đề xuất những vấn đề cần uốn nắn và phát huy. Thay mặt Bí thư thực hiện công việc của chi bộ khi được ủy quyền, được tham dự các cuộc họp giao ban hoặc tổ chức họp chi bộ khi được Bí thư chi bộ phân công. Phụ trách công tác đảng vụ, tài chính phục vụ hoạt động của chi bộ, hàng tháng thu và nộp đảng phí đúng theo quy định.
  3. 3.     Đối với Chi ủy viên: Chấp hành sự phân công và chịu trách nhiệm trước Bí thư và Phó Bí thư về nhiệm vụ được giao, làm tham mưu cho chi ủy về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của chi bộ, liên quan đến việc thực hiện nghị quyết chi bộ đã đề ra. Phụ trách mảng công tác chính quyền, công an, ấp đội. Hàng tháng tổng hợp các báo cáo của Ban lãnh đạo ấp, Ban công tác mặt trận ấp, thông báo triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, thay mặt Bí thư, Phó Bí thư tham dự các cuộc họp, hội nghị khi có thư mời đã được ủy quyền đồng thời có báo cáo lại nội dung họp cho các đồng chí trong chi ủy, nhắc nhở đảng viên nộp đảng phí hàng tháng.
  4. 4.     Các đồng chí đảng viên: Tham gia vào sự lãnh đạo tập thể của chi bộ, xây dựng vào các chủ trương, nghị quyết của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, gương mẫu và có trách nhiệm cùng chi ủy chi bộ quán triệt các nghị quyết của Đảng. Mỗi đảng viên phải nổ lực phấn đấu tự rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất chính trị, phấn đấu trong học tập và trong nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhiệm vụ được chi bộ phân công. Bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNam. Đảng viên được phân công nhiệm vụ tới định kỳ họp hàng tháng của chi bộ phải báo cáo lĩnh vực được phân công để chi bộ đóng góp và có hướng chỉ đạo kịp thời.

     Điều 3: Chế độ thỉnh thị báo cáo và hội họp

       Họp chi bộ hàng tháng vào ngày 3 tây, riêng các cuộc họp đột xuất thì có thông báo mời cụ thể, chi bộ tổng hợp báo cáo gửi Đảng ủy ngày 5 tây hàng tháng. Báo cáo quý vào ngày 10 tháng 3, 9, báo cáo 6 tháng ngày 10 tháng 6, báo cáo năm ngày 10 tháng 12

          Điều 4: Chấp hành quy chế

      Tất cả các đồng chí đảng viên trong chi ủy, chi bộ đều phải nghiêm túc chấp hành tốt bản quy chế  này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh bổ sung thì chi ủy xin ý kiến chi bộ để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

          Bản Quy chế làm việc của chi ủy chi bộ Trường TH Hòa Lộc hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                          TM. CHI ỦY CHI BỘ

                                                                                          BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                          Phạm Đình Tư

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 71
  •   Tháng hiện tại 5,571
  •   Tổng lượt truy cập 320,750
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?